Číslo verzie 1.20, naposledy aktualizované 22/06/2017

SlotsMagic Pravidlá Bonusu

Tieto Pravidlá bonusu sú nedeliteľnou súčasťou Podmienok a ustanovení používania a preto vstupujú do platnosti s Podmienkami a ustanoveniami používania. Pre Pravidlá bonusu platia všetky všeobecné podmienky Podmienok a ustanovení používania s výnimkou prípadov, kde sú výslovne vylúčené.

Tieto Pravidlá bonusu sú napísané v angličtine. V prípade prekladu týchto Pravidiel bonusu do iného jazyka je rozhodujúce anglické znenie.

Všeobecné Podmienky

 1. Ak vám je kedykoľvek po prečítaní týchto pravidiel niečo nejasné alebo chcete byť blokovaní od prijímania našich bonusov a/alebo chcete odobrať akékoľvek bonusy zo svojho konta, kontaktujte naše oddelenie zákazníckej podpory predtým, ako začnete hrať.
 2. Ak sa vo vašom hráčskom konte automaticky nezobrazí bonus, ktorý ste sa pokúsili prevziať, pred uskutočnením akýchkoľvek stávok kontaktujte náš tím zákazníckej podpory a bonus vám bude pripísaný na konto.
 3. Vyhradzujeme si právo zrušiť z výberu peňazí akúkoľvek sumu presahujúcu alebo/a zahŕňajúcu pôvodný vklad hráča, ak nebola splnená stávková požiadavka alebo ak hráč požiadal o odobratie bonusu predtým, ako boli splnené stávkové požiadavky.
 4. Pokiaľ nie je uvedené inak v ponuke promoakcie, bonusy sú dostupné len pre hráčov, ktorí uskutočnili minimálne jeden úspešný vklad na svoje konto.
 5. V prípade, že v dôsledku nesprávnej technickej konfigurácie alebo akéhokoľvek druhu zlyhania sa na vaše konto udelí nesprávny počet roztočení zdarma alebo nesprávne pridaný bonus, vyhradzujeme si právo na nápravu tejto situácie odstránením všetkých prijatých výhier a opätovným pridaním odmeny so správnou konfiguráciou.
 6. Používateľ si nesmie v systéme zaregistrovať viac než jedno konto. To znamená, že na každú osobu, domácnosť, rodinu, adresu domácnosti, e-mailovú adresu, číslo kreditnej karty, konto elektronickej peňaženky alebo zdieľané počítačové prostredie (napríklad: knižnica, pracovisko, spolok, univerzita alebo škola) je povolené zaregistrovať len jedno konto. Akýkoľvek pokus o podvedenie prevádzkovateľa zaregistrovaním viacerých kont s cieľom získať bonusové peniaze sa bude považovať za zneužitie bonusu a bude mať za následok zablokovanie konta alebo kont a odobratie finančných prostriedkov.
 7. Pri uskutočňovaní stávok na stavenie akéhokoľvek vkladového bonusu/ponuky (zdarma alebo vklad) je maximálna povolená stávka 5 (napr. 5 EUR, 5 GBP) alebo 10 % hodnoty bonusu (platí nižšia hodnota), no ak ste vklad uskutočnili pomocou služby Neteller alebo Skrill, maximálna stávka je 1 (napr. 1 EUR, 1 GBP).
 8. Jednotlivé promoakcie môžu mať ďalšie podmienky a ustanovenia, ktoré môžu nahradiť alebo rozšíriť tu uvedené podmienky a ustanovenia. Pred účasťou na určitom bonuse si dôkladne prečítajte všetky podmienky a ustanovenia spojené s daným bonusom. V prípade konfliktu medzi podmienkami a ustanoveniami jednotlivých promoakcií a Pravidlami bonusu platia podmienky jednotlivých promoakcií.
 9. Bez ohľadu na menu uvedenú alebo zobrazenú v sumách bonusu vám bude bonus vždy pripísaný v súlade s menou, na ktorú je nakonfigurované vaše konto.
 10. V súlade so zásadami ochrany osobných údajov vám pravidelne odosielame propagačné e-maily s ponukami bonusu. Nárok na bonus máte len v prípade, že ste dostali e-mail priamo od nás. Odber promoakcií môžete zrušiť kontaktovaním zákazníckej podpory. Ak zistíme, že konkrétny zákazník nedostal určitú promoakciu ako zamýšľaný výlučný cielený príjemca, ktorému bola táto promoakcia odoslaná, neuznáme žiadne požiadavky o vyplatenie od daného zákazníka, a to ani v prípade, že splní stávkové kritériá.
 11. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zrušiť promoakcie alebo ponuky bonusu akéhokoľvek druhu bez predchádzajúceho upozornenia. Žiadne takéto zrušenie nebude mať vplyv na už vykúpené odmeny.
 12. Všetky ponuky, ktoré sa vám zobrazujú v časti Denné ponuky, sú pre vás dostupné z dôvodu aktuálneho stavu vášho konta. Ponuky sa môžu stať nedostupnými pred uplynutím časového limitu z dôvodu zmien v rámci konta spôsobených uskutočnenými transakciami.
 13. Pokiaľ nie je stanovené inak, minimálny vklad kvalifikujúci na akýkoľvek vkladový bonus je 20 € alebo ekvivalentná hodnota v ľubovoľnej inej mene.
 14. Pokiaľ nie je uvedené inak, ak bol posledný bonus poskytnutý hráčovi bonusom zdarma, na získanie nároku na použitie akýchkoľvek ďalších bonusov zdarma musí daný hráč najskôr uskutočniť vklad, a to aj v prípade, že boli hráčovi tieto ďalšie bonusy ponúknuté. Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia môže mať za následok zablokovanie prístupu k budúcim bonusom a/alebo odobratie všetkých výhier, ktoré mohli byť výsledkom použitia akéhokoľvek bonusu zdarma.
 15. Ak získate výhry peňazí zdarma (bonus bez vkladu/bonus za odporučenie priateľa/bonus pri registrácii atď.) alebo roztočení zdarma, maximálna možná suma výhry alebo výberu z týchto peňazí je 100 €alebo dvojnásobok sumy bonusu, pokiaľ nie je uvedené inak. Uplatňuje sa vyššia z týchto dvoch súm. Všetky výhry vyššie ako uplatnená suma vrátane výhier následne vyhratých z týchto peňazí, a to aj po uskutočnení akéhokoľvek vkladu, budú odobraté z vášho konta. Navyše žiadne výhry získané v spojení s akýmkoľvek bonusom zdarma nemožno vybrať dovtedy, kým nie sú splnené stávkové požiadavky.
 16. Bonus (vrátane bonusu pripísaného z bonusu roztočení zdarma) sa tiež považuje za bonus zdarma, ak je váš zostatok skutočných peňazí v čase pripísania bonusu nižší ako váš najnovší vklad.
 17. Každý bonus, ktorý vykúpite, podlieha týmto Pravidlám bonusu.
 18. Na získanie bonusu „za odporučenie priateľa“ je potrebné, aby odporúčajúca osoba uskutočnila vklad v priebehu posledných 7 dní.
 19. Týmto nám dávate svoj súhlas na použitie vášho krstného mena a/alebo mena používateľa a krajiny v ľubovoľnom oznámení o výsledkoch promoakcie.
 20. Bonusy vydané v Kasíne sú vyhradené na hranie v tomto produkte a nemožno ich použiť na hranie v žiadnom inom produkte (napríklad stávkovanie alebo poker), ktorý ponúkame. Navyše hranie v ľubovoľných iných produktoch ako Kasíno sa nebude započítavať do bonusových stávkových požiadaviek.
 21. Vykupovanie VIP bodov na hotovosť je dostupné len pre používateľov, ktorí uskutočnili minimálne jeden úspešný vklad na svoje hráčske konto.
 22. Zámena VIP bodov za hotovosť je k dispozícii len pre zákazníkov, ktorí sa zaregistrovali pred 19. 03. 2017.
 23. Pri každom uskutočnení stávky v SlotsMagic získate VIP body. Nazbierané VIP body môžete vykúpiť na okamžité peniaze na svoje hráčske konto v skutočných peniazoch. Ak neuskutočníte stávku s peniazmi z vášho zostatku v skutočných peniazoch počas nepretržitého obdobia tridsiatich (30) dní, sme oprávnení odobrať všetky VIP body z vášho hráčskeho konta.
 24. Ak dostanete roztočenia zdarma v spojení s vkladovou ponukou, tieto roztočenia zdarma musíte odohrať pred hraním so svojím vkladom. Nedodržanie týchto pravidiel môže mať za následok odobranie všetkých výhier.
 25. V prípade zistenia porušenia pravidiel bonusu z vašej strany budú anulované všetky získané VIP body a všetky výhry z týchto VIP bodov. Ak sa vám ich podarilo využiť, využitá hodnota sa manuálne odstráni.
 26. Pokiaľ nie je uvedené inak, akékoľvek ponuky bonusu bez vkladu alebo roztočení zdarma bez vkladu budú udelené len hráčom, ktorí overia svoju e-mailovú adresu. V prípade mylného udelenia ponúk bonusu bez vkladu alebo roztočení zdarma bez vkladu hráčom, ktorí neoverili svoj e-mail, si vyhradzujeme právo odstrániť všetky súvisiace výhry.
 27. Hráči majú povolené hrať v ľubovoľnej hre, keď majú nejaký aktívny bonus. V určitých hrách nie sú prostriedky bonusového zostatku k dispozícii na hranie a pri otvorení týchto hier sa vám zobrazí len váš zostatok v skutočných peniazoch.
 28. Stávkové Požiadavky

 29. Bonusové stávkové požiadavky sa zobrazujú ako body na vykúpenie v bonusovej stránke v sekcii osobných údajov.
 30. Pokiaľ nie je uvedené inak, pri akomkoľvek bonuse získanom s vkladom je pred požiadaním o výber peňazí nutné staviť tridsaťnásobok (30) sumy bonusu. Pri bonuse, ktorý je bonusom bez vkladu, je pred požiadaním o výber peňazí nutné staviť šesťdesiatnásobok (60) sumy bonusu.
  Napríklad: ak dostanete bonus 100 € na akýkoľvek vklad, pred požiadaním o výber peňazí musíte staviť túto sumu aspoň 30-krát (3 000 €). Ak dostanete bonus 50 € s akýmkoľvek vkladom, pred požiadaním o výber peňazí musíte staviť minimálne 30-násobok sumy bonusu 50 € (1 500 €).
 31. Na naše bonusy uplatňujeme 3 rôzne typy stávkovania. Pokiaľ nie je uvedené inak, pre bonus platia podmienky štandardného stávkovania. Hry zahrnuté v nižšie uvedených skupinách stávkovania sa započítavajú do stávkových požiadaviek bonusu:
  1. Podmienky štandardného stávkovania: stávky uskutočnené v ľubovoľnej hre okrem hracích automatov a hier Scratch sa nezapočítavajú do stávkových požiadaviek.: stávky uskutočnené v ľubovoľnej hre okrem hracích automatov a hier Scratch sa nezapočítavajú do stávkových požiadaviek. Všetky hracie automaty GVG a stávky Scratch sa počítajú 100%, všetky ostatné stávky v hracích automatoch sa počítajú 50%.
  2. Zmiešané stávkovanie: 10% zo stávok uskutočnených v iných hrách ako hracích automatoch alebo hrách Scratch sa započítava do stávkových požiadaviek. Všetky hracie automaty GVG a stávky Scratch sa počítajú 100%, všetky ostatné stávky v hracích automatoch sa počítajú 50%.
  3. Špeciálne zmiešané stávkovanie: 50% zo stávok uskutočnených v iných hrách ako hracích automatoch a hrách Scratch sa započítava do stávkových požiadaviek. Všetky hracie automaty GVG a hry Scratch sa počítajú 100%, všetky ostatné stávky v hracích automatoch sa počítajú 50%. Špeciálne zmiešané stávkovanie je dostupné len pri špeciálnych príležitostiach a pre hráčov s určitým postavením.
 32. Pri pridaní bonusu na vaše konto sa požadovaná hodnota stávkovania prepočíta na bonusové body na vykúpenie. V tabuľke nižšie sú uvedené hodnoty, ktoré musí hráč staviť v jednotlivých menách na získanie jedného bonusového bodu.

  1 Bod
  EUR1.00
  GBP1.00
  USD1.00
  CAD1.00
  AUD1.00
  DKK10.00
  SEK10.00
  NOK10.00
  ZAR10.00
  RUB70.0
 33. Stávkovanie sa započítava len pre jeden bonus podľa nasledujúcich pravidiel:
  1. Ak existujú bonusy obmedzené na konkrétnu hru alebo hry, pri hraní danej konkrétnej hry sa stávkovanie bude uplatňovať najprv pre tieto bonusy.
  2. Ak sú aktívne viaceré bonusy s rôznymi podmienkami stávkovania, stávkovanie sa bude uplatňovať pre príslušný bonus, ktorý je prvý v poradí podľa dátumov.
  3. Ak existujú dva aktívne bonusy s rovnakými podmienkami, stávkovanie sa bude uplatňovať na bonusy v poradí podľa dátumov.
  4. Upozorňujeme, že vždy budete najskôr stávkovať svoje finančné prostriedky v skutočných peniazoch a až po ich úplnom stavení začnete stávkovať svoj bonusový zostatok.
 34. Ak sa bonus neminie (splnením stávkových požiadaviek alebo prehratím) do 30 dní, bonus alebo zostávajúca suma bonusu sa zruší spolu so všetkými výhrami na danom konte.
 35. Pokiaľ nie je uvedené inak, na splnenie stávkových požiadaviek na bonusy zdarma (bonus bez vkladu, odporučenie priateľa) máte maximálne 24 hodín. Po uplynutí tohto obdobia sa bonus a akékoľvek výhry odstránia. Na využitie roztočení zdarma máte 24 hodín od momentu ich pridania na vaše konto. Po uplynutí tohto obdobia sa ich platnosť skončí. V prípade, že naše automatické postupy neodstránia bonus/neukončia platnosť roztočení zdarma, vyhradzujeme si právo odstrániť tieto sumy manuálne spolu s akýmikoľvek získanými výhrami v momente, keď zistíme, že mali byť odstránené.
 36. V prípade, že bonusové peniaze stavíte a prehráte, no nesplníte všetky stávkové požiadavky a zároveň nemáte otvorené žiadne hry, nasledujúci vklad uskutočnený na vaše konto automaticky nastaví bonus ako Minutý a nebude potrebné splniť zostávajúce stávkové požiadavky. Ak chcete pokračovať v relácii hry a zabezpečiť, aby sa váš bonus nastavil ako Minutý, po uskutočnení vkladu kontaktujte technickú podporu. Akékoľvek zneužitie s cieľom vyhnúť sa dokončeniu stavenia bonusu bude mať za následok odstránenie všetkých výhier a možnú konfiškáciu vášho vkladu.
 37. Ak máte v dôsledku systému alebo na vašu vlastnú žiadosť spotrebovaný/zrušený/vypršaný bonus a stávkovanie nebolo dokončené, všetky vaše výhry budú odstránené vrátane všetkých čakajúcich/neprevzatých výhier z hier/promoakcií, ktoré ste hrali, kým ste mali daný bonus.
 38. Neregulárne Hranie/Férové hranie

 39. Vyhradzujeme si právo z času na čas z ľubovoľného dôvodu skontrolovať záznamy o transakciách a denníky transakcií. Ak sa na základe takejto kontroly javí, že určitý zákazník sa zúčastňuje neregulárneho hrania, ktoré na základe vlastného uváženia považujeme za neprijateľné, vyhradzujeme si právo odvolať nárok daného hráča na akúkoľvek promoakciu.
 40. Ak dôjde k výberu akýchkoľvek finančných prostriedkov v čase, keď máte aktívny nevybavený bonus, daný bonus sa zruší a bude odobratý z vášho konta.
 41. Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo anulovať bonus a/alebo výhry v prípade zrušenia alebo zamietnutia alebo namietania finančných prostriedkov akoukoľvek platobnou službou alebo poskytovateľom platieb alebo samotným používateľom.
 42. Vyhradzujeme si právo odoprieť akékoľvek výbery peňazí a/alebo skonfiškovať všetky výhry a bonusy za neregulárne hranie. Formulácia „neregulárne hranie“ môže zahŕňať jeden alebo viaceré z nasledujúcich typov hrania, nie je však výlučne obmedzená na žiadny z nich: stávkovanie s nízkou maržou, rovnaké stávkovanie, stávky s nulovým rizikom alebo hedging pri stávkovaní sa považujú za neregulárne hranie, ak sú uskutočňované zámerne na zneužitie bonusov. Okrem toho sa za neregulárne hranie považujú nasledujúce schémy hrania:
  1. Zvýšenie zostatku a následná významná zmena schémy hrania (stávka, typ hry, štruktúra stávky atď.) s cieľom splniť stávkové požiadavky pre daný bonus.
  2. Používanie ľubovoľného stávkového systému alebo uskutočňovanie stávok s rovnakou výškou v baccarate alebo rulete.
  3. Stávkovanie na splnenie požiadaviek na odmenu v jednej mene a následná zmena meny na silnejšiu menu predtým, ako je odmena pridaná na vaše konto.
  4. Uskutočňovanie vysokých stávok vedúcich k značnému zisku nasledované poklesom výšky stávky, ktorý je rovný alebo vyšší ako 75% predchádzajúcej priemernej výšky stávky, s cieľom splniť stávkové požiadavky pre daný bonus.
 43. Ak máme podozrenie, že hráč zneužíval alebo zneužíva ponuku alebo ponuky bonusu, či už samostatne alebo v spolupráci s inými osobami, vyhradzujeme si právo anulovať bonus alebo bonusy, anulovať všetky výhry a zavrieť kontá príslušných hráčov.
 44. Ak máte v čase preberania bonusu zdarma nevybavený výber peňazí, kasíno si vyhradzuje právo anulovať všetky následné výhry z tohto bonusu vrátane sumy bonusu.
 45. Účelom promoakcií a bonusov je odmeniť našich ctených hráčov a presadzujeme politiku nulovej tolerancie voči zneužitiu bonusov a podvodnému konaniu. Vyhradzujeme si právo zablokovať bonusy pre akéhokoľvek hráča, ktorý je považovaný za hráča zneužívajúceho naše promoakcie. Pri podozrení z podvodného konania alebo zneužitia si vyhradzujeme právo odstrániť bonusy a výhry z konta.
 46. Férové hranie znamená uskutočňovanie vkladov so zámerom hrania/riskovania s peňažnými prostriedkami, ktoré ste vložili.
 47. Férové hranie sa vzťahuje na bonusy/výhry z roztočení zdarma s nulovými stávkovými požiadavkami. Každému hráčovi, ktorý využije takéto ponuky a pokúsi sa uskutočniť výber bez dodržania pravidiel férového hrania, budú skonfiškované všetky jeho výhry a daný hráč bude mať zakázané využiť akékoľvek budúce ponuky.


Terms and Conditions of Use

Version number 1.18, last updated 02/08/2017

Please read these terms and conditions carefully before accepting this agreement and before using this site. Make sure to print these terms and conditions and keep them for your records.

 1. Introduction
  1. We consider these terms to be fair. Should you need any advice regarding these terms, or any other part of our service, in your own and our interests, please contact us via our Customer Services Department via the support link on the site and your trusted legal advisor. In these terms and conditions the licensed entity (which is noted above the words ‘Terms and conditions of use’ which is located above) is referred to as 'We', 'Us', or any other name of similar purport and you are referred to as 'customer', you, user, player or any other term of similar purport.
  2. Please note that all telephone calls are digitally recorded and may be used as evidence at Our sole discretion.
  3. For transaction security we use SSL encryption. All customer data will be treated as confidential and will not be sold to third parties.
  4. By checking the 'I agree to the terms and conditions' box when you register an account, you acknowledge that you have read, understood, agree with and will comply with all the terms and conditions and you thereby enter into a legally binding agreement between you and Us. If you do not agree with any of the terms and conditions you should not accept them. Once you have agreed to these terms and conditions, Your failure to comply with any one or more of them may result in disqualification, account closure, and/or legal action against you as deemed appropriate by Us.
  5. Where we have reasonable grounds to suspect that any two or more registered accounts are linked including whether they are linked to the same internet protocol ("IP") address, pattern of use, proximity of transactions, common bank details or address in common or otherwise and that the services provided via the Site are being abused of by you in any way, including by way of example due to a previously undetected fault, bug or other fault in the software, we may suspend the services provided to you via the site and your ability to access your account(s) with immediate effect as well as to reverse transactions on any one or more of the accounts that are linked
  6. By using this Site and/or software you agree to these terms and conditions and any other terms or conditions that We see fit to impose from time to time.
  7. These terms and conditions are written in English. If these terms and conditions are translated into another language, the English version will prevail.
  8. Your participation in the Games is at your sole discretion and risk. By accepting these terms and conditions you agree that you do not find the services we provide through our Site and/or software offensive, unfair or questionable. You also acknowledge that We are unable to provide you with any legal advice or assist you with any Legal queries related to the legality of participation in remote gambling.
  9. All fees and charges displayed in this document are in ("EUR").
  10. Unless otherwise stated in the relevant casino pages of the Site, minimum deposit and withdrawal amounts are fixed for each currency:
   • AUD - $ 20
   • CAD - $ 20
   • CHF - chf 20
   • DKK - kr 100
   • EUR - € 20
   • GBP - £ 20
   • NOK - kr 100
   • RUB - 500 p.
   • USD - $ 20
   • SEK - 100 kr
   • ZAR - R 100
  11. We reserve the right to restrict access to all or certain parts of the Site in respect of certain jurisdictions.
  12. Unless stated otherwise, whenever a time is mentioned it refers to GMT.
  13. We reserve the right to limit/refuse bets.
  14. Only games developed by Cognita Technologies Ltd/Green Valley Games are offered under this Remote Gaming License issued by the Malta Gaming Authority. All other games are not offered under this license.
  15. Games powered by Microgaming are operated under license number 8048/JAZ2016-024 issued by the Central Government of the Netherlands Antilles
  16. All advertised first deposit bonuses/welcome offers are subject to an account registration check. After your registration is completed there is an automatic review of the account details entered and the system may decide that your account is not eligible for bonuses. In the event that your account is not eligible for bonuses an email with this decision will be sent to You as soon as the account is created.
 2. Legal Requirements for Playing the Game
  1. You must be at least 18 years of age, or the minimum legal age in the jurisdiction in which you are viewing this Site or using the services offered via our Site, providing the minimum age in your jurisdiction is not less than 18. Please be aware that underage gambling is illegal.
   • We reserve the right at any time to request from you evidence of age in order to ensure that minors are not using our services. The documents we accept as proof of age are:
    • Copy of passport;
    • Copy of driving license; and/or
    • Copy of an official ID Card
  2. Only players who are resident in countries in which gaming is allowed are permitted to deposit money into a Real Money account, or play in Real Money mode. Players from Hungary, Romania, the Republic of Cyprus, Italy, Israel, Turkey, the German State of Schleswig-Holstein, France, Mexico, Spain, Denmark, Belgium and the USA are not permitted to deposit any money into a Real Money account, nor play in Real Money mode. All IP addresses originating from such Countries are blocked from such processing.
  3. Remote gambling is illegal in some jurisdictions. By accepting these terms and conditions you acknowledge that you have checked legality in your jurisdiction and it is legal to gamble online.
  4. Players from Bulgaria and Slovakia are not permitted to play any of the games within the Live Casino section of the lobby.
  5. By playing the Games, you acknowledge that you are doing so according to the laws that apply in the jurisdiction in which you are viewing this Web Site and/or using the software.
 3. Grant of License
  1. The Site, the downloadable client available through the Site, our apps and the Site as optimized for use on mobiles and tablets, all run on a series of programs which are either proprietary to us or are licensed through third parties to be able to offer you our services through the Site ("Software").
  2. We grant you a license to use a single copy of the Software and where applicable the related documentation solely in accordance with and subject to these terms.
  3. You may neither sell, rent, lease, transfer or grant any other right of the Software, nor reverse engineer, decompile, or dissemble the Software.
  4. You may not disclose the Software to any third party, make derivative works based upon it, or use it for any purpose except for the specific uses expressly permitted in the user documentation, which accompanies the Software.
  5. The Software is available to you on an "As Is" basis only and without any warranty or indemnity of any kind. The download and/or use of the Software and Services is at your own risk.
  6. You hereby acknowledge that how you use the Software is outside of our control. We shall not be liable to you or to any third party in respect of your receipt of and/or use of the Software.
 4. Real Money Mode and Practice Mode
  1. By using the services offered through our Site, you will be able to play in either the 'Real Money' mode or 'Practice' mode.
  2. In 'Real Money' mode, real money may be wagered and gained. In order to play in 'Real Money' mode you will be required to have funds in your bonus balance, or pay funds into your account (which has the meaning described in clause 5) by any of the methods specified from time to time by Us. Such funds will be deposited into your Account upon actual receipt of funds or upon receipt of approval from a payment processor. Minimum and maximum limits may be applied to the payments into your account, depending upon your history, the method of deposit, and other factors as determined solely by Us. We are not a bank and funds are not insured by any government agency. All payments to and from your Account must be paid in the currencies listed in the cashier from time to time and shall not bear interest. All payments into your account must be from a payment source on which you are the named account holder.
  3. In 'Practice' mode, no real money is played. Funds played in 'Practice' mode have no value in and of themselves and are kept separate from Real Money funds. Neither funds nor any game features (for example, but not limited to Multipliers, Bonus games and Bonus Points) are transferable to a Real Money account nor are they redeemable for any currency. If any game features are incorrectly transferred from Practice Mode to Real Mode any winnings derived will be removed. If you notice the transfer of any game feature from Practice Mode to Real Mode it is your responsibility to inform Us immediately.
  4. It is not advisable to play 'Real Money' mode before trying 'Practice' mode. We recommend players practice in 'Practice' mode prior to playing in 'Real Money' mode.
  5. It is your responsibility to make sure that you read and understand all the rules and procedures of the games on the Site(s) prior to playing real money games.
  6. You hereby acknowledge that by betting you risk losing money.
 5. User Accounts
  1. The information you provide during account registration must be true, complete and up to date. You must provide your correct details, a valid address and contact e-mail on the registration process.
  2. A user is not allowed to register more than one account. This means only one account is allowed to be registered per person, household, family, household address, email address, credit card number or shared computer environment (i.e library, workplace, fraternity, university or school etc'). Any withdrawal made from a duplicate account will be considered unauthorised and will be claimed back.
  3. Any attempt to try and deceive Us by registering multiple accounts in another user name to gain bonus money will be deemed as abuse, and will result in the account(s) being suspended, bonus money being removed, winnings voided and the option to withdraw monies canceled.
  4. All information supplied when you register with the site MUST be accurate, complete and not misleading in any respect. We reserve the right to confirm a customer's address by any means available, including but not limited to posting an address verification letter by mail to you, contacting you by e­mail, phone or live chat. If the attempt to verify the details supplied during registration is not successful no winnings will be paid.
  5. If the details you supplied at registration change, you must update us and send us proof of the new details.
  6. There are three types of "Accounts":
   • Practice Account: A Practice account does not use real money, and funds used to play hold no monetary value whatsoever. Your name, email and password are the only requirements to register for a Practice account.
   • Bonus Account: A Bonus account does not require the deposit of real funds. Your name, email (validated), address, contact details and other information are required to register for a Bonus account.
   • Real Money Account: In order to change status to a Real Money account, a minimum deposit amount is required as well as the initial registration requirements. The minimum deposit requirement is subject to change at any time.
  7. Your Account is for your personal use only. You may not divulge Your Account details to anyone else or use anyone else account details. You may not sell, transfer and/or acquire accounts to/from other players.
  8. Any use of Your Account is strictly for your own private purposes. You shall be solely responsible for all transactions conducted in relation to your account using your Username and Password. Every person who identifies himself/herself by entering Your correct Username and Password is assumed by Us to be You and all transactions where the Username and Password have been entered correctly will be regarded as valid and authorized by You.
  9. We take absolutely no responsibility for any third party accessing Your Account using the correct username and password and we shall not be liable for any losses incurred by you as a result of such an event. Any access to Your Account with the correct username and password will be considered by us as valid.
  10. Should you become aware of any unauthorized use of Your Account, you are obliged to immediately notify us and we will suspend your Account pending further investigation of such unauthorised use. If you are using a shared computer we advise that the checkbox to remember password is kept unchecked at all times.
  11. In the event you have a Bonus Account and you have failed to make a deposit in 30 days from the time the Account was initially created, any Real Money/Bonus funds you had within the Account will be null and void, removed from the Account without any option to retrieve it.
  12. Your account is not a banking facility. Deposits should only be made with a view to using funds to place bets. Should You make repeated deposits and withdrawals without placing a commensurate amount of bets, or placing all low or very low risk bets, we reserve the right to pass on to your accounts, without prior notice, any bank charges (15% of the amount) we have incurred before closing the account.
  13. Account facilities are provided to You solely to enable you to place bets or participate in poker or casino games. If you, for whatever reason, appear to be depositing or withdrawing money without genuine play, you will be liable to have your account suspended and the circumstances investigated. This may result in a report to the necessary authorities and/or the account being closed.
  14. You hereby acknowledge and agree that betting might result in losing monies and that all losses incurred by You as a result of betting via Our services will be Your sole responsibility.
  15. You may terminate the services on Your account by utilizing our Player Limitation services. In case the reason behind the closure of the Account is related to concerns about possible gambling addiction the You shall inform us via email after placing your Limitation.
  16. You hereby confirm that you are not using or intending to use or intending to allow any other person to use your account in relation to Our services for any prohibited or unlawful activity, including but not limited to, fraud or money laundering, under the laws of your jurisdiction or any other applicable laws in any other jurisdiction.
  17. You hereby confirm that You have not held a Player Account with Us that was terminated or suspended, and You have not notified Us, now or in the past, that You have a gambling addiction.
  18. You hereby confirm that you will not intentionally disconnect from any Game while using the Our services. If We determine, in Our sole discretion, that You are in breach of this clause, We may terminate Your access to our Services immediately and/or have Your account blocked. If Your account is terminated or blocked in such circumstances, We are under no obligation to refund You any funds that may be in Your Account.
  19. You hereby confirm that You shall not be involved in any fraudulent, collusive, fixing or other unlawful activity in relation to Your or third parties' participation in any of the Games.
  20. You agree that if, in Our opinion, if any suspicious, improper, fraudulent, or unlawful activities are attempted and/or performed through the use of Our Services, We will be entitled to terminate and/or block your account and seize all funds available through that account. We also reserve the right to disclose any and all details of your account to the relevant authorities.
  21. In the event that you become aware that another user of Our services is cheating, manipulating or attempting to manipulate game outcomes and results, colluding with any other person in order to defraud Us, using Artificial Intelligence Software, or doing anything which can be construed as detrimental to us, financial or otherwise, You are responsible for sharing such information with us. We will treat any such information You pass to Us in the strictest of confidence. In the event that we discover, or suspect, that you had such knowledge and did not pass it on to Us, we reserve the right to terminate Our services to You and confiscate any funds which are in Your account.
  22. VIP Points redemption to cash is only available for customers who have registered prior 19/03/2017.
 6. Transactions: Deposits
  1. All financial transactions will show up in your payment method statement.
  2. After depositing, you will receive email confirmation of the transaction. We recommend that you print out and keeps details of all transaction data in order to avoid misconceptions and discussions at a later time.
  3. All deposits will be effective immediately as soon as we get a successful confirmation from the selected payment processor (except for Wire Transfer Deposits). After depositing, you will be able to play immediately in Real Money Mode. It is unlawful to deposit money derived from ill-gotten means.
  4. Please note that documentation in the form of ID, utility bill/statement or copies of the front and back of your credit card may be required after any deposit.
  5. We reserve the right to contact you to verbally verify any deposit made.
  6. We reserve the right to void all winnings if your name does not match the name on the credit card you use. In such circumstances we reserve the right to request the necessary documentation from the player to enable us to carry out the required identity verification checks from our end, prior to taking any action. The burden of proof that the player had the necessary authorisation to proceed with the transaction shall vest in the player at all times.
  7. Players who make a credit card deposit using someone else's credit card will be requested to provide copies of the credit card, ID documents from the credit card holder and Account holder and will be sent via email a Letter of Authority form. This form must be signed and completed by the Credit Card Holder and the Account holder.
  8. We will carry out KYC procedures when you make a deposit.
  9. Any or all of the following Documents may be required as proof of Identity:
   • Copy of identification card(s)
   • Copy of Driver's License
   • Copy of the front and back of the credit card being used to make the deposit (middle 8 digits may be blanked out)
   • Copy of up-to-date Utility Bill clearly showing name and address
   • Bank statement
   • Signed Deposit Confirmation Form
   • Credit card statement (Showing the recent transactions which were made to Us)
  10. If you were required to provide documentation as explicitly described in Section 6 of this agreement and you have failed to comply, your Account will be suspended until verification is completed.
  11. No charge-backs can be made or initiated by you. In addition, payments including deposits made to your Account using any payment method/source cannot be renounced, cancelled, disputed for no valid reason or otherwise reversed. If this happens we reserve the right to take any of the following actions or request you to take immediate action, whichever the case may be, as a necessary measure to safeguard us against possible fraudulent activity or any other form of abuse:-
   1. You shall immediately and without undue delay refund the total amount due to us and compensate Us for any and all unpaid amounts due to us including any expenses or charges We might incur in the process of recovering the amount due;
   2. Should you initiate a chargeback, We reserve the right to close your Account, initiate legal proceedings to recover the funds you are trying to chargeback as well as any charges or expenses which we might incur as a result and report the matter to the Police if we suspect foul play;
   3. We reserve the right to recuperate the total amount due to us from your Real Money Account balance.
   Provided that in any case and for any of the above reasons, We reserve the right to cancel your Account at any time without any prior notification.
  12. We may, at any time, set off any positive balance on your Account, or connected Account, against any amounts owed by you to Us.
  13. In the case that there is a processing charge for your deposit you will be clearly informed about it during the deposit process.
  14. The following methods are available for depositing to your account. Note that some methods are not supported in some countries but in the casino software you can see the methods available for your country. Credit/Debit Card (Visa, Mastercard, Maestro/Switch/Solo), PayPal, Neteller Skrill, ECO , Fast Bank Transfer, PaySafeCard, Sofort, Instant Banking by Citadel, eKonto, TrustPay, Comgate, Webmoney, Click2Pay, ClickandBuy. We reserve the right to add/remove deposit methods with immediate effect and without prior warning.
 7. Transactions: Withdrawals
  1. Withdrawals will only be processed if a player has a Real Money Account (i.e. made at least one successful deposit), has sufficient real money balance for the withdrawal, and has fulfilled any applicable bonus requirements as detailed in Our Bonus Policy. Withdrawals will be remitted only to the same method used for deposits, unless the depositing method does not allow withdrawals.
  2. Withdrawals can only be made based upon the initial registration information provided by the player. Incorrect or misleading data in personal details and/or contact details such as phone number or email address will result in all winnings being voided. This is aside from any penalties or actions taken by Us due to any breach of these terms and conditions.
  3. The maximum winning amount that a player can cash out is €10,000 every 30 days. All other winnings will be paid in monthly installments of €10,000 every 30 days. The maximum withdrawal amount per transaction is €5,000.
  4. For a withdrawal of winnings which exceed the amount you have deposited you will be required to send proof of address, proper identification, and any other documentation that We may require to properly identify you ("KYC"). For any cumulative withdrawals exceeding €2,330, additional verifications procedures will take place.
  5. Please note that 'winnings' stands for an amount which is more than the total deposits made by a player. As a condition for payment, winnings will not be issued until we complete all required KYC and Anti Money Laundering (AML) checks and have received relevant KYC/AML documentation. Please also note that if there is a large win (€5000 or more), or jackpot win it may take longer to process the request in order to verify the win (with a third party where relevant) and to complete all required checks.
  6. Players may set up their withdrawal verification, prior to their initial withdrawal request, by sending the necessary documentation by email. You may also upload the documentation in the Cashier by selecting the 'Upload ID' option.
  7. You are not permitted withdraw any funds including winnings if you have active bonuses or have not made your first deposit. Any unused bonus balance will be removed in the event of a withdrawal.
  8. When you make a withdrawal request, We shall insofar as practical pay you via your preferred payment method. However We reserve the right to pay you using any one or more of the payment methods listed in the cashier, whether it is one of your preferred payment options or otherwise.
  9. When a deposit is made via Credit Card, all subsequent withdrawals at least of the amount deposited will be paid back to the Credit Card where possible. Any money We can't deposit to your card will be paid to an alternative method of your choice.
  10. When a deposit is made via an Online Wallet account, the amount deposited will be paid back to that same Online Wallet account.
  11. Any payments of funds made to you from Us may be subject to a surcharge to cover costs, such as in the case of Wire Transfers, which We will deduct from your balance before processing the withdrawal. The surcharges, and withdrawal times, which are subject to change, are as follows:
   • Wire Transfer - €10.00* (over €500 no charge) – between 2 and 7 business days
   • Credit/Debit cards (Visa, Maestro/Switch/Solo) – No charge - between 2 and 7 business days
   • Online Wallets (EcoPayz, Skrill, Neteller, PayPal, PaySafeCard) – No charge – same day
   *Minimum Wire Transfer transaction is €50 except if a deposit is made via an e-banking transfer service, in which case the minimum withdrawal is only €30 and the cost only €2 (over €500 there is no charge)
  12. Transfer of funds between players is strictly forbidden.
  13. Once you have made a request to withdraw, your request will first be pending until midnight GMT the following day. Thereafter your request will be passed to Our Accounts Department who will process your withdrawal during the next business day provided they have all the information required to make the withdrawal. You may modify or cancel your request to withdraw funds at any time until your withdrawal has been completed and fully processed.
  14. Before any withdrawals are processed, your play will be reviewed for any breach of terms and conditions/bonus policy. Should We deem that a breach of the terms and conditions has occurred We reserve the right to withhold any withdrawals and/or confiscate all winnings and bonuses. Any contact by Us congratulating any win does not mean the win is legitimate and that the Accounts Department have checked for bonus policy/terms breaches.
  15. In the event that you choose to cancel your request within the three day processing period, your funds will be re-allocated to your Real Money Account.
  16. In the event that you fail to comply with any of the conditions listed in this clause 7, We reserve the right to reverse the withdrawal back into your Account.
  17. Withdrawals will be investigated in line with any or all applicable legislation on Anti Money Laundering and counter terrorism funding practices. You fully accept that We are required to report any suspicious transactions to relevant financial intelligence units and in doing so will disclose information regarding your personal information and deposit and withdrawal transfers. If We suspect, or Our interpretation of any legislation or guidelines leads Us to believe that any transaction you have made may be connected to money laundering or funding of terrorist activities your Account will be frozen along with any deposits, bonuses or winnings pending such time as We are authorized to release them by the bodies or authorities We report suspicious transactions to, or otherwise by order of a court of competent jurisdiction.
  18. We reserve the right to delay and/or stop the processing of a Withdrawal until final approval has been received for any outstanding Deposit transaction or in the event that your original deposited funds are not received within 24 hours. If the original funds are not received within 24 hours all winnings will be cancelled.
  19. Withdrawal requests are only deemed valid if they are submitted via the withdrawal page in the casino software. We do not accept withdrawal requests via email or telephone, or any other method.
 8. Bonuses
  1. You acknowledge and understand that our terms and conditions with respect to promotions, bonuses and special offers form an integral part of these terms and conditions. These terms and conditions are set forth in Our Bonus Policy In the event of a conflict between the provisions of Our terms and conditions on promotions, bonuses and special offers, and these terms and conditions, the provisions of such promotions, bonuses and special offers will prevail.
 9. Game Malfunctions
  1. If a technical problem causes a game/feature to pay out a higher amount than should be paid (a game win, bonus game win, jackpot win etc) to a player's Account, We reserve the right to remove all funds from the Account that were incorrectly credited as well as any winnings subsequently won by using the incorrectly credited funds
  2. If We detect a Player has or is abusing a technical glitch related to the games/software, either on his own or in association with partners, We reserves the right to void any winnings and close the relevant player/s Accounts.
  3. In the event of a system malfunction all wagers shall be void.
  4. In the event a game is started but miscarries because of a failure of the system, We shall refund the amount wagered in the game to You by crediting it to the Your Account or, if the account no longer exists, by paying it to You in an approved manner.
  5. We shall take all reasonable steps to ensure that Our system enables Your participation in a game is, after You have made a wager, interrupted by a failure of the telecommunications system or a failure of Your computer system that prevents You from continuing the game, to resume, on the restoration of the system, your participation in the game that was interrupted as at the time immediately before the interruption. If Our system does not enable You to continue, after the restoration of the system, with a game interrupted by a failure of the telecommunications system or Your computer system, We shall:
  6. (a) ensure that the game is terminated; and
   (b) refund the amount of the wager to You by placing it in the Your Account.
 10. Services Suspension
  1. We may temporarily suspend the whole or any part of the Services for any reason at our sole discretion. We may, but shall not be obliged to, give you as much notice as is reasonably practicable of such suspension. We will restore the Service, as soon as is reasonably practicable, after such temporary suspension.
 11. Change
  1. We reserve the right to suspend, modify, remove or add content to the Site or the services offered via the Site at Our sole discretion with immediate effect and without notice. We shall not be liable to you for any loss suffered as a result of any such changes made and you shall have no claims against Us in such regard.
 12. Currencies
  1. We offer the following currencies for deposit, withdrawal or play: GBP, EUR, CHF, USD, AUD, CAD, DKK, SEK, NOK, ZAR and RUB.
  2. It is possible to change your currency from within the Cashier of the casino platform. Before changing your currency you will be clearly shown the amount you will receive in the new currency. It is not possible to convert only part of your bankroll. Our account can only be denominated in one currency.
  3. It is not possible to change currency if you have non-consumed bonuses, open games or VIP points to convert.
 13. Artificial Intelligence Software
  1. You agree not to use any artificial intelligence software ('AI software') while using the software and/or Site. We will act to detect and prevent the use of any AI software programs that enables you to have an unfair advantage over other players, including, but not limited to, detecting the running of such programs on your computer. In the event that we detect the use of AI software, and at Our sole discretion deem the detection to be valid, your Account will be terminated and all winnings cancelled.
 14. Random Number Generator
  1. You accept and agree that a random number generator will determine the randomly generated events required in connection with the Services and where the result shown on the Software (as installed and operated by your hardware) conflicts with the result shown on our, or our game partners servers, the result shown on our server shall in all circumstances take precedence. You understand and agree that (without prejudice to your other rights and remedies) the Company records shall be the final authority in determining the terms of your use of the Services and you shall have no right to dispute the Company's decisions in regard to such matters.
 15. Abusive or Offensive Language
  1. We will not tolerate any abusive or offensive language or other behaviour considered inappropriate by Us at our sole discretion.
  2. Bad behaviour or language identified by Us or brought to Our attention may result in a suspension or loss of playing privileges or such other action as may be decided by Us, including, but not limited to, Account closure.
  3. It is forbidden for players to use offensive Usernames or Screennames when they register or login.
  4. Players may, at any time, submit information regarding abuse or other offences to Our Customer Support Department for Us to investigate.
 16. Monitoring of the Site
  1. We may electronically monitor the Site and the users of the Site at any time in order to ensure compliance with this Agreement and may disclose any information, record or electronic communication of a user of the Site: (a) in compliance with any law, regulation or lawful governmental request; (b) if such disclosure is necessary for the continued operation of the Site; or (c) to protect Our rights and/or property of Our partners.
 17. Inactive Accounts
  1. If an Account Holder does not access or log in to his Account for a period of 90 days, his Account will be considered an 'Inactive Account', We will remove 5 EUR from the Account as an administration fee each month whilst the Account remains Inactive. The monthly administrative fee is subject to change.
  2. The first fee will be charged at the end of the third month after the last login was recorded.
  3. VIP points must be converted within 30 days of them being granted, otherwise they will be removed.
  4. If no transactions is recorded on a player’s account for 30 months, We shall remit the balance in the account back to the player, and if the player cannot be satisfactorily located, to the Malta Gaming Authority.
  5. Players may recover funds from their inactive or dormant accounts by logging in and making a withdrawal request. In case of blocked and excluded accounts, players will need to contact Customer Support to recover funds.
 18. Refunds
  1. A bet may only be unresolved for 90 days. During the time the bet is unresolved, it will not be available for either Us or You to use for any other purpose.
  2. In the event that you have not claimed or removed the bet after 90 days, it will be considered as a win for Us
 19. Customer Support
  1. We will provide Support Service for Our players
  2. Players can send an e-mail to Our customer support department detailing any questions or queries they may have. To facilitate Account identification the email should be sent from the email address which is registered on your Account and should include the username of the Account in question. We reserve the right to perform further identity checks to ensure the person contacting us is the Account holder.
 20. Responsible Gaming
  1. We believe in providing a 'protected entertainment environment'. It is an important part of our overall customer care program. Gambling in a protected environment should be an exciting and pleasurable experience exclusively for adults. We want you to enjoy your experience, so please play wisely and within your budget. Whilst the majority of people do gamble within their means, for some gambling can become a problem.
  2. Deposit Limits: We provide you with the ability to set you own preferred deposit limits within the Cashier Section of our Software. Deposit limits can be set for the following periods:
   • Daily
   • Weekly
   • Monthly
   Any decrease in the amount you want to allow yourself to deposit will be applied immediately to your Account. However if you wish to increase your Deposit Limits, there will be a 7 day delay before the change takes effect, during which time you can consider if an increase in your deposit limit is appropriate for you.
  3. Play Limitation Facility: We offer a facility within the casino Software to help you if you feel that your gambling is out of control and you would like to restrict the access to your Account. The Player Limitation Facility gives you the option to Self Exclude for a range of options from 24 hours to 365 days. If you wish to set a longer period please contact customer support who can arrange it for you. If you have an active exclusion period and would like to make any changes to it, please contact customer support. Note that any changes which make the condition less stringent will require a 7 day waiting period starting from the time of the request.
   1. Our Player Limitation options involve a joint commitment from Us and you. According to our policy of protecting those with gambling/spending issues We will take reasonable steps to prevent you re-opening your Account or opening new Accounts. However, during the period of your exclusion, you must not attempt to re-open your account or to try and open new Accounts.
   2. Having implemented reasonable checks and safeguards to ensure Responsible Gaming, whilst player limitations are active you cannot open an Account, We cannot be held liable to you or any third party if you are able to continue to gamble on any account under our license. In that event, any winnings that will be originated during your suspension period will be null and void.
  4. There are many organisations that can provide support and assistance to individuals who develop a problem with gambling. There is a Responsible Gaming section on Our Website with all the details plus you can contact our staff with any concerns/questions you have.
  5. Any deposit limits applied to an account are specific for that account. Should you have other accounts on Our license, it is Your responsibility to apply Deposit Limits on all accounts that you require them on.
  6. When a Player Limitation request is received You are forfeiting your right to any bonuses or personal offers that were extended to you prior to the Limitation and We reserve the right to remove any accrued VIP points and reduce the VIP level You are on to the lowest level.
  7. Reality Check is a feature by which every 60 minutes of a session you will get a message letting you know how much you have spent and asking you to confirm you have received the information and letting you know how to end the session.
  8. Time Limit is a feature by which you will be logged out after an interval of time of your choice. If you would like to enable this timer, please contact the customer support department.
 21. Customer Complaints
  1. If you wish to make a claim or complaint, as a first step you should as soon as reasonably practicable contact our 'Customer Support Department’. If you are not satisfied by the answer you received from Our Customer Support Department you have the right to refer it to the Malta Gaming Authority via email to support.mga@mga.org.mt, or via telephone on +356 2546 9000, or by post to Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli, SCM1001, Malta. You can visit the Malta Gaming Authority site at http://www.mga.org.mt.
 22. Privacy Policy
  1. We will need to know some standard information in order to enable your participation in the games. Such information may include your name, phone number, company address, and email address. We guarantee to keep your personal information strictly confidential and shall not disclose your personal information to any third party, unless required by any applicable law or by the lawful order of any authority, court or tribunal. Only vetted and qualified members of staff have access to any personal information you provide in connection with your Account. All this information will be stored by the Company, and any information which is no longer available will be destroyed,
  2. We employ industry standard security protocols (128 bit SSL data encryption technology) to ensure that all transactions, including deposits and withdrawals, are carried out in a totally secure manner.
  3. Personal information you provide is used to facilitate Our services to you only. We may also collect non-personally identifiable information, such as the domain name of your Internet service provider, type of browser you are using, type of operating system you are using, and the URL addresses of the sites which Our visitors emanate from.
  4. If you do not want to receive any promotional e-mails, you can unsubscribe by either using the unsubscribe link in our promotional e-mails or by contacting Our support department. If you do not want to receive promotional messages with SMS/Text you can unsubscribe using the instructions in the message.
  5. You hereby agree that in the event of your winning €10,000 or more in relation to any of our games you will grant to Us an irrevocable, exclusive and perpetual worldwide right and license, to use your name, photograph and likeness in any media, in connection with the marketing and promotion of Us and the Website, and you will fully cooperate with Our representatives in such regard.
  6. Your personal data will not be disclosed to third parties, unless such disclosure is necessary for the processing of your requests in relation to your participation in the games on the casino or unless it is required by law. You consent to such disclosures. Our business partners or suppliers or service providers may be responsible for certain parts of the overall functions of the casino Website, personal data may be disclosed to them. By agreeing to these terms and conditions you hereby give Us your consent to use business partners, suppliers and other service providers to verify the data you provide Us and to disclose to them all necessary data to perform such verification.
  7. Where required by law, Your personal data may also be disclosed to an applicable governmental, regulatory, sporting or enforcement authority.
 23. Affiliations or Interest of Directors, Management and Employees
  1. Our employees, managers, directors, agents or consultants and their relatives (including spouse, parent, partner, child or sibling) are not permitted to register or to participate directly or indirectly in any of the Games.
 24. Copyright
  1. All content within this Site, including, but not limited to, text, trade or service marks, graphics, animations, videos, music, audio, logos, icons and images ('Copyright Material') are the property of Us.
  2. Except as specified herein, no portion of the materials on these pages may be reprinted, republished or used in any form without Our express written permission. The user obtains no rights to such copyright material and must not use it without Our written permission.
 25. Links to Third Party Sites
  1. This Site may contain hyperlinks to web sites operated by persons other than Us. Such hyperlinks are provided for your reference and convenience only. You agree not to hold Us responsible for the content or operation of such web sites.
 26. Account Termination and Suspension
  1. If we suspect fraudulent activity, We may suspend your Account, with or without prior notice to you, in Our sole and absolute discretion.
  2. We may, at our sole discretion and for any reason, terminate your Account. If we wish to do so, you will be duly notified and our actions will be explained to you before terminating the Account. Contractual obligations already made shall be honoured.
  3. We shall not be liable to you or any third party for any claims or damages arising out of any aforementioned termination or suspension of the Account.
 27. Notices
  1. Any notice We give to you will be sent to the email address that you provided when you registered your Account. It is your sole responsibility to keep your email address updated and active.
  2. Unless otherwise specified herein, such notices or other communications shall be deemed received (a) on the date delivered, if sent by email, and (b) five business days after being sent, if sent by registered or certified mail.
  3. Each of the Parties hereto shall be entitled to specify a different address by giving notice as aforesaid to the other Party.
  4. Any notice You give to Us should be sent to the Customer Support department email address. An email you send which is a reply to a transactional email (eg, deposit confirmation email, bonus confirmation email) is not an accepted form of contact and is not deemed to have been received by Us.
 28. Governing Law
  1. Any dispute arising in respect of, or in connection with, this Agreement, its interpretation, execution, performance, or the Parties and their relationship, shall be governed and determined exclusively in accordance with the laws of Malta, and the courts of Malta shall have sole jurisdiction.
 29. Limitation of Liability
  1. We shall not be held liable for any damages or losses which may arise out of or in connection to any downtime, server or other technical disruptions which might arise in operation or transmission, the Site or its content or any misuse of the same or of the services offered via the Site, any errors or omissions in content, loss or corruption of data, communication or lines failure, unless such loss or damage arises whilst you are benefiting from Our services and such loss or damage arose due to a failure in our systems. In this event Our total aggregate liability shall not exceed the amount of the wagers you placed via your Account in respect of the wager that gave rise to the relevant liability or the actual amount misplaced in your Account where such amount has been misplaced by Us due to a system failure, whichever the case may be.
  2. We shall not be liable to you or any third party for any contract, tort, negligence, or otherwise, for any loss or damage whatsoever arising from save as expressly provided in this clause 30, or in any way connected with, Your Account, or any third parties, whether direct or indirect, incidental, special or exemplary damages (including, but not limited to, any damages, loss of business profits [including loss of, or failure to receive, anticipated winnings], business interruption, loss of business information, loss of data, loss of goodwill or reputation or any other loss) arising out of, or in connection with, use of the Site or of the services offered via the Site.
  3. Subject to clauses 30.1 and 30.4, such limitation of liability shall apply whether the damages arise from, but not limited to, use or misuse of, and reliance on, the services, inability to use the services, any non-compatibility between the Software and User software or hardware, or any damages caused by or as result of the software, or from the interruption, suspension, or termination of the service (including such damages incurred by third parties), or termination of user Account, to the fullest extent permitted by law.
  4. Our liability shall not be limited or excluded for:
   1. Death or personal injury caused by our negligence;
   2. Fraud or fraudulent misrepresentation caused by Us; or
   3. Any liability which cannot be excluded or limited under the applicable law.
 30. Indemnifications
  1. Subject to clause 30, you agree to hold harmless and indemnify Us from and against any third party claim arising from, or in any way related to, your use of the services, including any liability or expense arising from all claims, losses, actual damages, suits, judgments, litigation costs and reasonable legal fees, of any kind and nature. In such a case, We will provide you with a notice of such claim, suit or action.
 31. Entire Agreement, Modifications and Amendments
  1. This Agreement constitutes the entire Agreement between the parties with respect to the subject matter contained herein and supersedes all previous and contemporaneous agreements, proposals and communications, written or oral, between Us and You.
  2. Any modifications to the Agreement shall be notified to You and You shall accept the modifications before continuing using Our services. If any future modification is unacceptable to you, you have the right to terminate this Agreement. Any use of the Site by you after such publication on the site shall be deemed to constitute acceptance by you of such amendments, modifications or new conditions.
 32. Severability
  1. If any provision of this Agreement is found or declared to be invalid or unenforceable by any court or other competent authority having jurisdiction, such finding or declaration shall not invalidate any other provision hereof, and this Agreement shall thereafter continue in full force and effect.
 33. Segregated Funds
  1. All players' funds will be kept in a separate bank account from Our ongoing business funds and the players' funds will be protected from third parties' claims even in the event of insolvency. The credit institution is aware of the requirement to separate the players' funds from that of our ongoing business funds and will not to attempt to enforce or execute any charge, write-off, set-off or other claim against the players' funds account, or combine the players' funds with any other bank account in respect of any debt of Ours.
 34. Jackpots
  1. All jackpot amounts displayed on the casino Site or within the casino Lobby are for information purposes only. The amount of any jackpot is displayed within the relevant game window once the game has been launched.
  2. When a jackpot is won it is immediately reset on the server. This happens in real time however the display can sometimes only reset after a short display. Regardless of the Jackpot amount displayed in the game, the server-side Jackpot amount at the time of the win is the award which will be honored.
 35. Taxes on Winnings
  1. If your jurisdiction requires, You are responsible for reporting your winnings and losses to the tax and/or other authorities in your jurisdiction.